משלוחים לגוש – ראשון – חמישי, וירושלים בימי שישי

גלה את המוצרים שלנו

X

Due to changes with our website we are temporarily unable here to take orders – please either call the store (+972-2-5020262) between 07:30-16:00 (Israel Time) or contact us on whatsapp +972-58-4995394

בעקבות שינויים באתר שלנו, זמנית איננו יכולים לקבל הזמנות דרכו.

נא להיות בקשר ישיר טלפון:025020262 בין השעות 07:30-16:00 

 או ב- Whatsapp 0584995394